0

Kamisato Ayato | Genshin Impact

Zapraszamy do odkrycia Kamisato Ayato – postaci Hydro w grze Genshin Impact! Czy jesteś ciekawy, jakie umiejętności posiada Ayato i jakie są jego możliwości w walce? Czy wiesz, że jest on starszym bratem Kamisato Ayaki? Poznaj szczegóły dotyczące Kamisato Ayato, jego rozgrywki, umiejętności oraz daty premiery w naszym artykule.

Podsumowanie:

 • Kamisato Ayato to nowa postać Hydro w grze Genshin Impact
 • Jest on starszym bratem Kamisato Ayaki
 • Ayato skupia się na sprawach rządowych w Komisji Yashiro
 • Używa miecza jako głównej broni, a jego żywiołem jest Hydro
 • Ayato został wprowadzony do gry 30 marca 2022 roku

Kamisato Ayato’s Abilities and Skills

Kamisato Ayato, the Hydro character in Genshin Impact, possesses a range of unique abilities and skills that make him a formidable fighter. Let’s explore his impressive arsenal.

1. Kamisato Art: Marobashi – Rapid Strikes

Ayato’s normal attack, known as Kamisato Art: Marobashi, allows him to unleash up to 5 rapid strikes. This quick succession of sword strikes is perfect for dealing swift and consistent damage to his opponents.

2. Charged Attack – Swift Dash and Iai

By performing a charged attack, Ayato can swiftly dash forward and execute an iai strike, dealing significant damage to a single target. This move is ideal for taking down tougher enemies or initiating battles with a powerful blow.

3. Kamisato Art: Kyouka – Takimeguri Kanka State

Ayato’s elemental skill, Kamisato Art: Kyouka, allows him to shift his position and enter the Takimeguri Kanka state. In this state, using his Shunsuiken, Ayato performs lightning-fast attacks that convert his normal attack damage into area-of-effect (AoE) Hydro damage. This skill not only increases Ayato’s damage output but also enhances his crowd control capabilities.

Nowość  Scaramouche | Genshin Impact

4. Kamisato Art: Suiyuu – Bloomwater Blades

Ayato’s elemental burst, Kamisato Art: Suiyuu, unleashes a powerful field where Bloomwater Blades rain down upon opponents. These blades deal Hydro damage and simultaneously increase the normal attack damage of characters within the field. This skill is particularly effective in boosting the overall damage potential of Ayato’s team, making him an invaluable asset in group battles.

5. Talent Upgrade for Unleashing Full Potential

Ayato’s abilities and skills can be further enhanced through talent upgrade materials. By investing in Ayato’s talents, players can unlock their full potential and maximize his capabilities on the battlefield. Don’t miss the opportunity to strengthen Ayato’s prowess as you progress in the game.

With his impressive set of abilities and skills, Kamisato Ayato proves to be a versatile and formidable character in Genshin Impact. Whether you’re looking for quick and devastating strikes or team support with powerful AoE damage, Ayato has got you covered.

Kamisato Ayato’s Ascensions and Stats

Jak Kamisato Ayato jest ulepszany i podnoszony w poziomach, jego statystyki wzrastają. W poziomie 20, jego punkty życia wynoszą 2 770, a atak 84. W poziomie 80, punkty życia sięgają 12 751, a atak 301. Materiały do awansu Ayato obejmują Lafiryndę Varunada, Kwiat Sakury i różne rękawice. Jego poziomy talentów mogą być zwiększone, aby poprawić obrażenia jego umiejętności.

Kamisato Ayato Ascensions and Stats

 • Poziom 20:
  • Punkty życia: 2 770
  • Atak: 84
 • Poziom 80:
  • Punkty życia: 12 751
  • Atak: 301

Awansowanie Kamisato Ayato zwiększa jego siłę i wytrzymałość, sprawiając, że staje się jeszcze groźniejszym przeciwnikiem dla swoich wrogów. Jego statystyki rosną wraz z podnoszeniem poziomu, co czyni go potężnym członkiem Twojego zespołu.

Nowość  Postacie | Genshin Impact

Kamisato Ayato’s Best Builds and Artifacts

Kamisato Ayato, postać dostępna w grze Genshin Impact, posiada różne opcje buildów zależnie od swojej roli w drużynie. W przypadku budowy głównego DPS, najlepsze artefakty to Echoes of an Offering i Heart of Depth. Zalecaną bronią dla Ayato jest Haran Geppaku Futsu. Natomiast dla budowy sub-DPS, można wykorzystać zestaw artefaktów Martial Artist wraz z bronią Mistsplitter Reforged. Inne zestawy artefaktów, takie jak Gladiator’s Finale i Nymph’s Dream, również mogą być stosowane. Ważne jest uwzględnienie Umiejętności Elementalnej Ayato – Kamisato Art: Marobashi, podczas wyboru artefaktów i broni dla niego.

Zobacz poniższą listę buildów i artefaktów, które mogą być wykorzystane dla Kamisato Ayato:

 • Build głównego DPS:
  • Artefakty: Echoes of an Offering i Heart of Depth
  • Broń: Haran Geppaku Futsu
 • Build sub-DPS:
  • Zestaw artefaktów: Martial Artist
  • Broń: Mistsplitter Reforged
 • Inne opcje:
  • Zestaw artefaktów: Gladiator’s Finale
  • Zestaw artefaktów: Nymph’s Dream

Wybór odpowiednich buildów i artefaktów jest kluczowy dla optymalnego wykorzystania umiejętności Kamisato Ayato. Pamiętaj, aby dostosować je do roli, jaką pełni w Twojej drużynie. Skorzystaj z powyższych wskazówek, aby stworzyć potężnego Kamisato Ayato i pokonać swoich wrogów w świecie Genshin Impact!

Kamisato Ayato’s Team Compositions

Kamisato Ayato, the versatile Hydro character in Genshin Impact, can be a valuable addition to different team compositions. One popular option is to build a Hydro team around Ayato, taking advantage of his abilities to trigger powerful elemental reactions. Pairing Ayato with characters like Xingqiu and Mona can create opportunities for Vaporize reactions, amplifying the overall damage output.

Alternatively, Ayato can also be teamed up with characters like Yoimiya to create a deadly combination of Hydro and Pyro damage. Their elemental skills and bursts can complement each other, allowing players to deal massive damage to enemies. Additionally, incorporating support characters like Bennett into the team composition can provide healing and additional buffs, further enhancing Ayato’s performance in battle.

Nowość  Bennett | Genshin Impact

Another option to consider is adding Kazuha to Ayato’s team composition. Kazuha’s abilities can boost Ayato’s Elemental DMG, making him even more effective in combat. The synergy between these two characters can create devastating elemental combos, resulting in powerful and crowd-controlling attacks.

Kamisato Ayato’s team compositions offer great flexibility and strategic possibilities for players. With the ability to pair Ayato with different characters and harness the elemental reactions they generate, players can create teams that suit their preferred playstyle and maximize Ayato’s potential in battles.