0

Beidou | Genshin Impact

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim jest tajemnicza kapitanka Crux w popularnej grze Genshin Impact? Beidou, mistrzyni miecza i elektro, jest jedną z najpotężniejszych postaci w grze. Jej unikalne umiejętności i zdolności sprawiają, że stanowi cenny dodatek do każdego zespołu. Jeśli chcesz poznać tajemnice tej niezwykłej bohaterki, zapraszamy do lektury!

Podsumowanie:

 • Beidou to kapitanka Crux, znana z umiejętności miecza i elektro.
 • Posiada różnorodne ataki, w tym normalne ataki, naładowane ataki i atak nurkowy.
 • Jej pasywne efekty i gwiazdozbiory dodatkowo wzmacniają jej umiejętności.
 • Beidou ma imponujące statystyki ataku, które wpływają na jej siłę.
 • Jej umiejętność elementarna, Tidecaller, pozwala jej zadawać obrażenia elektro.
 • Jej umiejętność burst, Stormbreaker, wyzwala pioruny i zadaje obrażenia elektro wokół niej.
 • Beidou pasuje do różnych składów drużyny, szczególnie tych opartych na reakcjach elektro.

Beidou’s Skills and Abilities

Beidou, a character in Genshin Impact, possesses a wide array of skills and abilities that make her a formidable force in battle. With her mastery of the sword and electro powers, she can unleash devastating attacks on her opponents.

Normal Attack

 • Beidou’s normal attack allows her to perform up to 5 consecutive strikes with her sword. Each strike delivers a powerful blow to her enemies, showcasing her exceptional swordsmanship skills.

Charged Attack

 • Beidou’s charged attack drains stamina as she performs continuous slashes. The longer the attack is held, the more powerful the final slash becomes. It’s an excellent option for dealing heavy damage to single targets.

Plunging Attack

 • Beidou’s plunging attack lets her strike the ground from mid-air, dealing damage to opponents along the path. It’s a versatile move that allows her to quickly reposition and surprise her enemies.

In addition to her sword mastery, Beidou also harnesses the power of electro. This elemental ability adds an electrifying element to her attacks, inflicting additional damage and stunning her foes.

Passive Effects and Constellations

Jedną z najważniejszych cech Beidou są jej efekty pasywne, które nadają jej jeszcze większą siłę w walce. Jednym z takich efektów jest „Lightning Storm”, który zwiększa zadawane przez nią obrażenia przy normalnych i naładowanych atakach oraz szybkość ataku. Ten bonus aktywuje się na krótki czas po użyciu umiejętności „Tidecaller” z maksymalnym bonusem obrażeń.

Nowość  Arataki Itto w Genshin Impact

Druga cecha, jaką można wzmocnić przez constellations Beidou, to „Stunning Revenge”. Gdy zostanie zaatakowana, dodaje ona dodatkowe obrażenia elektro do swoich normalnych ataków. To oznacza, że w odpowiedzi na agresję przeciwników, Beidou zada im obok normalnych obrażeń jeszcze obrażenia elektro.

Dzięki tym efektom pasywnym oraz constellations Beidou staje się jeszcze bardziej niebezpieczna w walce, umożliwiając graczom lepsze wykorzystanie jej umiejętności i jeszcze większe szkody dla przeciwników.

 • Konstelacja 1 – Sea Beast’s Scourge: Dodaje dodatkowe 15% obrażeń elektro do ataków naładowanych.
 • Konstelacja 2 – Upon the Turbulent Sea, the Thunder Arises: Zwiększa poziom umiejętności „Tidecaller” o 3.
 • Konstelacja 3 – Summoner of Shadows: Aktywacja umiejętności „Tidecaller” redukuje o 2 czasy odnowienia pozostałych członków drużyny.
 • Konstelacja 4 – Stormbreaker: Produkuje tarczę obronną podczas użycia umiejętności elementarnej „Stormbreaker”.
 • Konstelacja 5 – Crimson Tidewalker: Zwiększa poziom umiejętności „Stormbreaker” o 3.
 • Konstelacja 6 – Bane of the Evil Andria: Kiedy Beidou zdobędzie energię elementarną, redukuje o 15% obrażenia, które otrzymuje przez 10 sekund.

Beidou’s Attack Statistics

Beidou’s attack statistics play a crucial role in understanding and maximizing her potential in battles. By analyzing these numbers, players can strategize their gameplay and make the most of her abilities.

Let’s take a closer look at Beidou’s attack statistics:

Normal Attack

Beidou’s normal attack consists of a series of consecutive strikes. Each hit carries a different damage percentage, making her attacks versatile and unpredictable. It allows her to adapt her playstyle according to the situation, providing a range of damage options.

Charged Attack

Beidou’s charged attack is a stamina-draining move that unleashes a continuous slashing attack. This powerful attack gradually drains stamina but culminates in a more potent strike at the end. Understanding the damage percentage of her charged attack allows players to strategically manage their stamina and unleash devastating blows when most needed.

Plunging Attack

Beidou’s plunging attack enables her to strike the ground with force while mid-air, damaging opponents along its path. This attack has its own unique damage percentage and can be a surprise tactic in battles, catching enemies off guard and dealing significant damage.

Nowość  Istaroth | Genshin Impact

By studying Beidou’s attack statistics and mastering the timing and execution of her different attacks, players can effectively utilize her abilities to overcome challenges and emerge victorious.

Beidou Attack Statistics

Beidou’s Elemental Skill: Tidecaller

Beidou’s elemental skill, Tidecaller, showcases her mastery over the power of lightning. With a swing of her blade, she unleashes a devastating electro attack that deals damage to her opponents. This skill allows Beidou to accumulate the electric energy around her, making her strikes even more potent.

But that’s not all. When Beidou holds her weapon up as a shield, she can absorb incoming damage and release it as a powerful electro attack. This unique ability makes her a formidable force on the battlefield, both defensively and offensively.

One of the standout features of Tidecaller is its electro damage absorption efficiency. By absorbing the power of lightning, Beidou can harness it to deliver devastating blows to her enemies.

Additionally, Tidecaller has the special ability to apply the electro element to Beidou herself. This further enhances her electro-based attacks and allows her to deliver electrifying damage to her adversaries.

Beidou’s Elemental Burst: Stormbreaker

Elemental burst is the ultimate ability of the character Beidou in Genshin Impact. Her elemental burst, known as Stormbreaker, showcases her legendary feat in slaying the great beast Haishan and harnesses the formidable power of lightning.

When Beidou activates her elemental burst, it creates a Thunderbeast’s Targe that surrounds her, unleashing powerful electro damage onto nearby enemies. This electrifying burst of energy not only damages foes within range but also creates lightning discharges that can jump between opponents, dealing additional electro damage.

One of the notable advantages of using Stormbreaker is that it grants Beidou resistance to interruption, allowing her to continue her onslaught without being disrupted easily.

Nowość  Noblesse oblige | Genshin Impact

Furthermore, Stormbreaker provides Beidou with damage reduction, reducing the amount of damage she takes from enemy attacks. This ensures that she can remain in the heat of battle longer, showcasing her resilience and strength.

Key Features of Beidou’s Elemental Burst: Stormbreaker:

 • Creates a Thunderbeast’s Targe that deals electro damage to nearby enemies
 • Generates lightning discharges that jump between opponents, dealing additional electro damage
 • Grants Beidou resistance to interruption, allowing her to continue her attacks uninterrupted
 • Reduces the damage taken by Beidou, increasing her survivability in battle

Beidou’s Elemental Burst, Stormbreaker, is a devastating ability that showcases her mastery over lightning and her unwavering determination in battle. With its powerful electro damage and defensive capabilities, Stormbreaker solidifies Beidou’s role as both a fearsome attacker and a resilient defender, making her an invaluable asset to any team composition in Genshin Impact.

Team Composition and Recommendations

Beidou może być cennym dodatkiem do różnych składów zespołowych w Genshin Impact. Doskonale sprawdza się w drużynach, które polegają na reakcjach elektro i potrafi wspierać innych bohaterów swoimi umiejętnościami. Rekomendowane składy mogą zawierać inne postacie elektro lub postacie, które korzystają z obrażeń elektro. Eksperymentowanie z różnymi kombinacjami drużynowymi pomoże graczom odkryć najlepszą synergię dla Beidou w ich doświadczeniu z rozgrywki.

Jeśli szukasz mocnego atakującego bohatera ze zwartym zestawem umiejętności, Beidou jest doskonałym wyborem. Jej obrażenia elektro mogą efektywnie osłabić i ogłuszyć przeciwników, dodając strategiczny aspekt do walki. Dodatkowo, jako kapitan Floty Crux, Beidou może także zapewnić swojemu zespołowi pewne korzyści takie jak zwiększenie obrażeń elektro lub szybkość ataku.

Aby wykorzystać pełną moc Beidou, warto ją zestawić z innymi postaciami elektro, takimi jak Fischl czy Lisa. Dzięki temu można wywoływać reakcje elektro, takie jak przewodnienie, zadając znaczne obrażenia grupową iluzją przemysłu. Dodatkowo, skład z dodatkowym wsparciem w postaci postaci opartej na magii, takiej jak Barbara, może zachować zespół w zdrowiu i umożliwić dalsze walki.